top of page
הקרנה ומפגש עם יוצרי הסדרה היהודי החדש

שזור / INTERWOVEN

שיחה עם יוצרי הסדרה הדוקומנטרית ששודרה בכאן 11 באפריל 2021. נשמע סיפורים מאחורי הקלעים על תהליך יצירת הסדרה, נקרין קטעים נבחרים כולל קטעים שנפלו על רצפת חדר העריכה, נתחקה אחר המוטיבציה לעשות סדרה שכזו מלכתחילה ועל האימפקט של הסדרה על צוות הצילום ועל החברה הישראלית ככלל. (עבור קבוצות גדולות השיחה יכולה לכלול גם את גורי אלפי, בהתאם ליכולות התקציב)
מחיר מוצע לשליחים- $1600

שזור / INTERWOVEN

הרצאות

כן

תוכן וירטואלי: 

<שפות>

שפות :

bottom of page