top of page
מגוון הרצאות של דוברות ודוברים מהמגזר הערבי בישראל.

Inter-Agency Task Force on Israeli Arab Issues

כוח המשימה המשותף הינו ארגון יהודי שפועל להעלאת המודעות והשיח בנוגע ל21% מהחברה הישראלית- ערביי ישראל. הארגון עובד בשיתוף פעולה הדוק עם בית הספר לשליחות בסוכנות היהודית ומציע מגוון רחב ועשיר של דוברים מהמגזר הערבי שיכולים להביא את הקול הערבי היחודי במדינת ישראל.

Inter-Agency Task Force on Israeli Arab Issues

הרצאות

כן

תוכן וירטואלי: 

<שפות>

שפות :

פרטי קשר:

lirons@jdc.org לירון

bottom of page