top of page

ארגז כלים

קורסים מקוונים

האוניברסיטה הפתוחה

אגדת הגולם משלהי העת העתיקה ועד למאה העשרים
אגדת הגולם משלהי העת העתיקה ועד למאה העשרים

קורס חינמי של האוניברסיטה הפתוחה. יש להירשם לאתר קמפוס ישראל לביצוע הקורס.

אגדת הגולם המספרת על בריאת אדם מלאכותי על ידי חכמים יהודיים, עוררה במשך דורות משיכה וגם אימה. בקורס זה ננתח את גלגוליה של פנטזיה מרתקת זו כפי שהיא מתבטאת במקורות שונים שנכתבו לאורך כ-1500 שנה. לא נדרש ידע מוקדם בקורס.

bottom of page