top of page

ארגז כלים

תוכן מכנסים

איך לראיין אנשים בקהילה כדי להכיר את סיפור חייהם?
איך לראיין אנשים בקהילה כדי להכיר את סיפור חייהם?

מנחה המלמד כיצד להכיר את סיפור חייהם של הקהילה

מצורף מנחה הנכתב ע"י חנה הולנד-הנציגה של הסוכנות היהודית בטורקיה ומלמד כיצד יש לגשת אל הקהילה במטרה להכיר את סיפור חייהם.

כנס אירופה 2023

bottom of page