top of page

ארגז כלים

קורסים מקוונים

בית ברל

אתגרי החינוך בעידן הפוסטמודרני
אתגרי החינוך בעידן הפוסטמודרני

קורס חינמי של מכללת בית ברל. יש להרשם לאתר קמפוס (בחינם) על מנת לבצע את הקורס.

האם יש עדיין הצדקה לבית הספר? מי קובע מה ללמד? מה התוקף של חינוך לערכים? ולמה שתלמידים ישתפו פעולה? בקורס נברר מהו פוסטמודרניזם ומהם האתגרים שהוא יוצר לאנשי חינוך. נבחן דרכי התמודדות, ונציע מענה לשאלה: למה לבוא לבית הספר? למה ללמוד? למה ללמד?

bottom of page