top of page

ארגז כלים

מסמכים שימושיים

בניית תוכנית חינוכית
בניית תוכנית חינוכית

מצגת הסבר על בניית תוכנית חינוכית. באדיבות שלומי אדלשטיין ממונה חינוכי של המסלול הקהילתי

בניית תוכנית חינוכית

bottom of page