top of page

ארגז כלים

קורסים מקוונים

ספיר

בפרקים הבאים : טעימה מהקורס טלוויזיה כחול-לבן
בפרקים הבאים : טעימה מהקורס טלוויזיה כחול-לבן

טעימה קצרה (כשעה וחצי) מקורס של מכללת ספיר.

בטעימה זו נלמד פרקים נבחרים מתוך הקורס, שעוסק בטלוויזיה הישראלית. מסדרות ישראליות ישנות (כמו חדוה ושלומיק) עד סדרות חדשות (כמו פאודה והשבאבניקים), ודרכה על שינויים בתרבות הישראלית ועל זהויות ישראליות הנבדלות זו מזו בצירים שונים כמו לאום, מגדר, אתניות, אמונה, גיל ועוד.

bottom of page