top of page

ארגז כלים

קורסים מקוונים

סמינר הקיבוצים

האם אנחנו עם סגולה?
האם אנחנו עם סגולה?

מיני קורס זה הוא טעימה מהקורס מאדם לעם של מכללת סמינר הקיבוצים

מה זה "עם סגולה"? מה משמעות הביטוי הזה היום? אילו השלכות יש לכינוי הלאומי הראשון שקבל העם היהודי?

bottom of page