ארגז כלים

קורסים מקוונים

סמינר הקיבוצים

האם אנחנו עם סגולה?
האם אנחנו עם סגולה?

מיני קורס זה הוא טעימה מהקורס מאדם לעם של מכללת סמינר הקיבוצים

מה זה "עם סגולה"? מה משמעות הביטוי הזה היום? אילו השלכות יש לכינוי הלאומי הראשון שקבל העם היהודי?