top of page

ארגז כלים

קורסים מקוונים

תל אביב

ההיסטוריה של ישראל המודרנית
ההיסטוריה של ישראל המודרנית

קורס חינמי של אוניברסיטת תל אביב, המקנה נקודת אקדמאיות לנבחנים באוניברסיטה.

למדו על התפתחותן של התרבות, החברה והפוליטיקה בישראל מימי הקמתה של התנועה הציונית במאה ה-19, דרך ההתיישבות היהודית בארץ ישראל והקמת המדינה, ועד ימינו אלה.

bottom of page