top of page

ארגז כלים

קורסים מקוונים

קמפוס ישראל

הפרויקט הישראלי – תכנון ואדריכלות מראשית הציונות ועד היום
הפרויקט הישראלי – תכנון ואדריכלות מראשית הציונות ועד היום

קורס חינמי של קמפוס ישראל בשיתוף עם בצלאל

מבוא לתופעות והתיאוריות המרכזיות של האדריכלות והתכנון של הציונות ומדינת ישראל בארץ.

bottom of page