top of page

ארגז כלים

כלים לנספחים צבאיים

זהות יהודית דרך יצירותיו של חנוך פיבן
זהות יהודית דרך יצירותיו של חנוך פיבן

טקסטים שימושיים, מערכי פעילות במגוון שפות

ערכה של ההסתדרות הציונית שמטרתה ליצור דיון בנושאי זהות יהודית וציונות על ידי שימוש ביצירות של האומן חנוך פיבן.

bottom of page