top of page

ארגז כלים

מייזמים

זיכרון בסלון
זיכרון בסלון

הכוח של זיכרון בסלון הוא בערב האינטימי- היכולת להסתכל אחת לשני בעיניים, לדבר, לשיר, להקשיב.

זיכרון בסלון היא מסורת ישראלית חדשה של התכנסויות לא פורמליות, באווירה אינטימית, סביב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. בערב יום השואה, או בימים הסמוכים לו, יתקיימו במקביל עשרות אלפי התכנסויות בסלונים פרטיים, בארץ ובחו"ל, שבהן נקשיב יחד לעדויות של ניצולי שואה ודור שני, נחלוק ונשתף זו את זה בשירים, קטעי קריאה ומחשבות ונקיים דיונים פתוחים וכנים על לקחי העבר, אתגרי ההווה והעתיד המשותף שאנחנו רוצים לבנות כאן יחד, כחברה וכיחידים.


עוד כמה שנים נגיע למצב בו לא יוותרו עוד שורדי שואה, ואנו מבררים מה תפקידנו בשמיעת העדויות והסיפורים, כך שימשיכו גם אחרי לכתם של השורדים. המציאות היא שמידי יום הולכים לעולמם 50 שורדי שואה מישראל בלבד. 

המטרה היא לעצב את יום השואה- פעם אחת מול שורדי השואה, להם ניתן את הבמה הראויה לשתף את הסיפור שלהם, ונכניס אותם לבתים ולבבות. ברמת הנרטיב- לתת לסיפור של כל שורד מקום. ברמה השנייה- לתת לנו כשליחים.ות ובני.ות אדם סיפור שאנו יכולים להחזיק בו.


לזיכרון בסלון יש רצף מובנה:

  1. מתחילים עם העדות- זיכרון בסלון יכולים לסייע בהבאת שורדים, פיזית או וירטואלית, ויש מאגר של עשרות שורדי שואה

  2. שיתוף- כאן ועכשיו- לשתף בעצמנו ולהזמין את יושבי הסלון לשתף- הדלקת נר, הקראת שיר, קטע נגינה וכדומה

  3. דיון- שיח המאפשר לאורחים.ות להפוך ולהיות אקטיביים בסלון. נבקש שישתתפו ויקחו חלק בעיצוב הזיכרון של כולם. זאת ההזדמנות לדבר על שאלות קשות ואתגרים היום.

הכוח של זיכרון בסלון הוא בערב האינטימי- היכולת להסתכל אחת לשני בעיניים, לדבר, לשיר, להקשיב.

באתר של זיכרון בסלון יש מערכים ושאלות לדיון לשימושכן. מוזמנים להירשם באתר זיכרון בסלון- https://bit.ly/3vAII2V

בכל שאלה, בקשה או עניין, ניתן ליצור קשר ישירות עם שרון- Sharon Buenos global@zikaronbasalon.org

bottom of page