top of page

ארגז כלים

כלים לנספחים צבאיים

זיכרון בסלון- ערכה למובילי קהילה ומארחים
זיכרון בסלון- ערכה למובילי קהילה ומארחים

טקסטים שימושיים, מערכי פעילות

קישור לתיקייה בגוגל דרייב ובה קבצי ערכה למארח / מוביל קהילה, במסגרת יוזמת זיכרון בסלון.בערכה ישנם קבצים אשר יוכלו לעזור לשליחים והשליחות לקיים סלוני זיכרון בסלון אצלם בקמפוסים / קהילות.תודה לבן רביד, שליח עמיתי ישראל, על השיתוף.

bottom of page