top of page

ארגז כלים

קורסים מקוונים

ספיר

טלוויזיה כחול-לבן: זהויות משתנות בסדרות ישראליות
טלוויזיה כחול-לבן: זהויות משתנות בסדרות ישראליות

קורס חינמי של מכללת ספיר. על מנת להירשם לקורס יש להירשם לאתר קמפוס ישראל.

מחדוה ושלומיק דרך פלורנטין ועד פאודה והשבאבניקים: בקורס זה אנו נעסוק באופן ביקורתי בהיסטוריה של סדרות דרמה, תוך בחינת הזהויות השונות המרכיבות את החברה הישראלית: דתיים וחילוניים, יהודים וערבים, מזרחים ואשכנזים ועוד. הקורס מיועד למי שרוצה להכיר יותר טוב את הטלוויזיה והחברה הישראלית מזוויות חדשות ומפתיעות. 

bottom of page