top of page

ארגז כלים

מייזמים

לפיכך נתכנסנו
לפיכך נתכנסנו

מנהג קריאת מגילה ביום העצמאות

מדי שנה, בשעות הבוקר של יום העצמאות, מתכנסות משפחות, שכנים, קהילות, חברים וחברות, למעמד חגיגי שכולל את קריאת מגילת העצמאות ו'קידוש', הרמת כוסית חגיגית. את המגילה רצוי לקרוא בטעמי ההפטרה, כהד עכשווי לקריאות יהודיות קלאסיות בזמני חג, תוך חלוקת הפסקאות השונות בין כלל השותפות והשותפים בקריאה ולחתום בשירת התקווה.
אורכו של הטקס: כחצי שעה.

מיזם מבית "עשרת ימי תודה".

מגילת העצמאות

bottom of page