top of page

ארגז כלים

כלים לנספחים צבאיים

מצגת הצגה עצמית לנספח/ת-אנגלית
מצגת הצגה עצמית לנספח/ת-אנגלית

מצגת בשפה האנגלית שיכולה לשמש אתכם בהצגתכם בחו"ל

bottom of page