top of page

ארגז כלים

קורסים מקוונים

בר אילן

מתקנות עולם: אמנות פמיניסטית וזהות יהודית
מתקנות עולם: אמנות פמיניסטית וזהות יהודית

קורס חינמי של מכללת בר אילן. יש להירשם לאתר קמפוס ישראל לביצוע הקורס.

הקורס מספר את סיפורן של אמניות יהודיות פמיניסטיות בישראל ובארצות הברית. נלמד על מאבקן למען שוויון וצדק בעולם האמנות, בחברה הכללית ובקהילות הדתיות, ונדון ביצירותיהן המציגות דימויי גוף נשי-יהודי וסיפורים וחוויות של נשים בהיסטוריה, בשואה ובתנאי הגירה.

bottom of page