top of page

ארגז כלים

תוכן מכנסים

סדנת תיעוד המורשת היהודית המקומית ככלי חינוכי לחיזוק זהות
סדנת תיעוד המורשת היהודית המקומית ככלי חינוכי לחיזוק זהות

חומרים מתוך סדנה בכנס אירופה 2023

מצורפת מצגת מתוך הסדנה של חנה הולנד- הנציגה של הסוכנות היהודית בטורקיה.

הסדנה עברה בכנס אירופה 2023 אשר יתקיים במרוקו.

bottom of page