top of page

ארגז כלים

תוכן מכנסים

עם ישראל חי-מבצע דוגו
עם ישראל חי-מבצע דוגו

סיפורו של ניצול השואה אשר חגג את החיים ואת הניצחון האישי שלו על השואה על ידי הדבר הישראלי ביותר-מנת פלאפל

כנס אירופה 2023

bottom of page