top of page

ארגז כלים

מייזמים

עשרת ימי תודה
עשרת ימי תודה

'עשרת ימי תודה' היא יוזמה ישראלית שנשענת ומקבלת השראה מ'עשרת ימי תשובה' שבמסור היהודית.

היוזמה מבקשת להכניס ללוח השנה העברי מסורת ישראלית חדשה, בימים המיוחדים שלקראת יום העצמאות. מטרתם של 'עשרת ימי תודה 'היא להציע את מושג התודה, על היבטיו השונים, כמענה תוכני ורעיוני לימים הכה טעונים מבחינה לאומית, הימים שבין יום השואה ליום העצמאות. בימי 'עשרת ימי תודה' אנחנו מוזמנות ומוזמנים לרענן את היחסים שלנו עם עצמינו כפרטים ועם עצמנו כחברה, כעם וכמדינה. 'עשרת ימי תודה' הם הזדמנות להתבונן ולראות את עצם קיומה של מדינת ישראל כדבר שאינו מובן מאליו, כמו גם להטיל זרקור על הטוב והיפה שבחיינו האישיים.


אפשר לציין את עשרת הימים במגוון של אופנים, ואנחנו כאן ככל שתרצו כדי ללוות ולסייע בהתאמה לקהל שלכם. 

tentoda@gmail.com


קישורים שימושיים ואתר המיזם באנגלית - בקובץ במצורף.

הצגה לשליחים לקראת הימים הלאומיים, תשפ"ג

bottom of page