top of page

ארגז כלים

מסמכים שימושיים

פורמט לכתיבת מכתב המלצה לסטודנט שחזר מתגלית
פורמט לכתיבת מכתב המלצה לסטודנט שחזר מתגלית

מכתב המלצה באנגלית- לסטודנט שחזר מתגלית אך ניתן לשנות בהתאם לצורך. באדיבות מסלול עמיתי ישראל

פורמט לכתיבת מכתב המלצה

bottom of page