top of page

ארגז כלים

מייזמים

פנים. יום. זיכרון
פנים. יום. זיכרון

הנצחת החללים באמצעות סרטון קצר, בית אבי-חי

פרויקט פנים.יום.זיכרון החל לפני עשור, כפרויקט שנתן למשפחות את היכולת להנציח את היקירים שלהם בסרטון קצר.

 מאז הפרויקט התרחב והגיע דרך בית אבי-חי לקהלים רחבים, ובבסיסו סרטוני אנימציה על הנופלים.ות. 

בחלק גדול מהסרטים מנציחים את הזיכרון של מי שנשאר- של בן.ת המשפחה וחברים, שבחרו להחיות איזשהי נקודה. המסר הוא של זיכרון אישי, והיכולת שלנו להתחבר לזה היא מתוך ההבנה של האחריות.

יש יום שבו אנו שואלים מה החלק שלנו בשימור הזיכרון, וזה החיבור שמנסה בית אבי-חי לעשות. החיבור מאפשר להרגיש, כי ההזדהות היא ממקום אוניברסלי, ומה שמשרת את זה, היא האנימציה= הנפשה. הסיפור הופך לאישי מאד, ומאפשר לעשות את החיבור ולחפש מידע על הנופלים, אשר מופיע באתר של הפרויקט.


באתר יש כ- 40 סרטי אנימציה בסגנונות שונים, שניתן להתאים לאוכלוסיות שונות. על כל אחד מהסרטונים יש רקע על הנופל, ואם אני רוצה לספר סיפור מסוים, אני יכולה לקרוא מראש את הרקע, וגם את הרקע של היוצרים- מדוע הם בחרו את הסרט הזה לאור הסיפור ששמעו מהמשפחה, מה המוטיבים שהם שילבו בסרט, ולספר גם דרך הסרט את הסיפור. כל סיפורי הרקע מתורגמים גם לאנגלית.

bottom of page