ארגז כלים

מסמכים שימושיים

פעילויות המשך עם סטודנט שחזר מתוכנית בישראל
פעילויות המשך עם סטודנט שחזר מתוכנית בישראל

תוכנית פעולה ורעיונות לפעילויות שונות עם סטודנטים שחזרו לקמפוס מתוכניות בישראל.

מערך פעילות- חזרה מישראל