top of page

ארגז כלים

כלים טכנולוגיים לחינוך

artstep- יצירת תערוכה וירטואלית
artstep- יצירת תערוכה וירטואלית

artsteps הוא כלי דיגיטלי המאפשר ליצור תערוכה וירטואלית שמורכבת מתמונות, מידע וסרטונים. את התמונות ניתן למקם על פני "קירות" בכמה "חדרים" בהתאם לנושאים. ניתן לקבוע את החלוקה הפנימית של החדרים באמצעות תבניות מוכנות.

הצופים בתערוכה יכולים לשוטט ב"חדרים" באמצעות העכבר, לצפות בתמונות מקרוב ולקבל מידע נוסף על כל תמונה.הצפייה בתערוכה וירטואלית מעודדת מעורבות בקרב הצופים אשר מחליטים באילו תמונות לצפות מקרוב ומי הן התמונות שהיו רוצים לקבל עליהן מידע נוסף.

bottom of page