top of page

ארגז כלים

כלים טכנולוגיים לחינוך

genial.ly- כלי ליצירת תוכן אינטראקטיבי
genial.ly- כלי ליצירת תוכן אינטראקטיבי

כלי המכיל בתוכו מחוללים שונים ליצירת משחקים, חדרי בריחה, מצגות, מיני למדות וכדומה. את כל התכנים ניתן לשתף בקלות באמצעות שליחת קישור.

bottom of page