top of page

ארגז כלים

כלים טכנולוגיים לחינוך

Hypersay- כלי ליצירת מצגות אינטראקטיביות
Hypersay- כלי ליצירת מצגות אינטראקטיביות

כלי ליצירת מצגות ופרזנטציות, עם בחנים וסקרים במהלך המצגת. 

מאפשר שיתוף של הקהל ולמידה אפקטיבית.

bottom of page