top of page

ארגז כלים

כלים טכנולוגיים לחינוך

MindMup - כלי ליצירת מפת חשיבה שיתופית
MindMup - כלי ליצירת מפת חשיבה שיתופית

כלי דיגיטלי ליצירת מפת חשיבה שיתופית בה ניתן להוסיף לכל מושג פירוט נרחב.

bottom of page