top of page

ארגז כלים

כלים טכנולוגיים לחינוך

Triventy- כלי דיגיטלי ליצירת חידונים
Triventy- כלי דיגיטלי ליצירת חידונים

Triventy היא מערכת בפיתוח ישראלי, המאפשרת לכם להכין ולהנחות חידונים וסקרים במהלך המפגש (בדומה לקהוט).

bottom of page