top of page

ארגז כלים

כלים טכנולוגיים לחינוך

Wheel Of Names- כלי ליצירת הגרלות של שמות, מושגים, שאלות וכדומה.
Wheel Of Names- כלי ליצירת הגרלות של שמות, מושגים, שאלות וכדומה.

כלי של גוגל המאפשר בקלות רבה להכניס קטגוריות שונות לתוך גלגל, ואז לגלגל ולבחור קטגוריה באופן רנדומלי, על מנת לייצר חוויה אינטראקטיבית במהלך המפגש. ניתן להכניס לגלגל כל דבר החל משמות, שאלות, מספרים וכדומה.

bottom of page