top of page

קטגוריה

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

מסורת וחידוש
"פרפרים צובעים את הזיכרון" - חוברת פעילות לילדים בנושא השואה

אתרים שימושיים, טקסטים שימושיים, מערכי פעילות, סרטונים

יסודי

מתאים ל

אנגלית, עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page