arrow&v
arrow&v
arrow&v

חיפוש לפי :

arrow&v

חדר בריחה אינטראקטיבי - ישראל

< מתודה >

<שפות>

שפות :

<קהל יעד>

מתאים ל

קרדיט: יעל שפריר, שליחה קהילתית בדימוס

הספר תירס חם - מתורגם לאנגלית

< מתודה >

<שפות>

שפות :

<קהל יעד>

מתאים ל

קרדיט: נועם בכר, שנת שירות, לונג איילנד

Heads up - משחק עם דמויות ישראליות

< מתודה >

<שפות>

שפות :

<קהל יעד>

מתאים ל

יואב כהן, שליח לשעבר

פעילות על הגשמה עצמית לתלמידי תיכון לקראת שנה בישראל

< מתודה >

<שפות>

שפות :

פעילות על הגשמה עצמית לתלמידי תיכון לקראת שנה בישראל

<קהל יעד>

מתאים ל

קרדיט: אברהם יחזקאל, שליח שנת שירות בלונג איילנד.

משחק רביעיות - ישראל

< מתודה >

<שפות>

שפות :

משחק ורביעיות בנושאים הנוגעים לישראל - להדפיס ולשחק

<קהל יעד>

מתאים ל

קרדיט: סתו ברנר, שליח קהילתי, ג'קסונוויל, לפורידה.

פעילות היכרות לסטודנטים דוברי רוסית - עונג שבת

< מתודה >

<שפות>

שפות :

משחק שאלות והיכרות

<קהל יעד>

מתאים ל

קרדיט: נדיה נעמי נוסויוב, שליחת קמפוסים לקייב

שיעור היכרות ותיאום ציפיות לנוער

< מתודה >

<שפות>

שפות :

שיעור פתיחה, היכרות, הצבת רף לשנה הקרובה ותיאום ציפיות

<קהל יעד>

מתאים ל

קרדיט: מעלה הוד, שליחת בית הכנסת עולם תקווה

כלים לעבודה עם הגיל הרך

< מתודה >

<שפות>

שפות :

עולמם הסודי של בני ה-3-7

<קהל יעד>

מתאים ל

קרדיט: סולי מונס, מדריכת גננות ומלוות פיתוח במערך המו"פ של משרד החינוך.

מקבץ פעילויות טבע

< מתודה >

<שפות>

שפות :

חוברת פעילויות ורעיונות לפעילויות בנושא טבע

<קהל יעד>

מתאים ל

קובץ משחקי ODT

< מתודה >

<שפות>

שפות :

חוברת רעיונות להפעלה קבוצתית אתגרית

<קהל יעד>

מתאים ל

קרדיט : ארבל סבג, שליח לשעבר