top of page

קטגוריה

גאוגרפיה וסביבה

ציון וציונות
ארץ ישראל העתיקה - שיעור לתלמידי יסודי

מערכי פעילות

שיעור על ארץ ישראל העתיקה - לתלמידי יסודי שאינם יהודים

יסודי

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

ענבל לב, שליחה קהילתית בצ'טנוגה, טנסי

קרדיט:

bottom of page