top of page

קטגוריה

חברה ישראלית

ציון וציונות
דף מידע באנגלית- החברה השומרונית בישראל

< מתודה >

דף מידע באנגלית אודות החברה השומרונית- עם וקבוצה אתנית-דתית ייחודית הטוענת להיותה המשך ישיר של בני ישראל. נלקח ממאגר עמיתי ישראל.

<קהל יעד>

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: באדיבות מסלול עמיתי ישראל

קרדיט:

bottom of page