top of page

קטגוריה

זהות יהודית

מסורת וחידוש
דף מקורות - תיקון עולם

טקסטים שימושיים

דף מקורות ללימוד או בית מדרש , עם שילוב של מקורות יהודים וציוניים ושאלות לדיון בסופו.

תיכון, חטיבת ביניים, Young Adults

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: תמנה מקייטן ורעות עוז

קרדיט:

bottom of page