קטגוריה

תרבות ישראלית
הישראלים באולימפיידות העולמיות

סיקור היסטורי, מצגת פרזי באנגלית

תוכן לשימושך :

קרדיט: עידו רקובסקי (שליח לשעבר)

קרדיט: