top of page

קטגוריה

תרבות ישראלית

ציון וציונות
הישראלים באולימפיידות העולמיות

< מתודה >

סיקור היסטורי, מצגת פרזי באנגלית

<קהל יעד>

מתאים ל

<שפות>

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: עידו רקובסקי (שליח לשעבר)

קרדיט:

bottom of page