top of page

קטגוריה

מעגל השנה- כללי

מסורת וחידוש
חגים ומועדים - מסרים, ערכים, תכנים והזדמנויות... לחשיבה לקראת כל חג

טקסטים שימושיים

לכל חג ומועד שאנו חוגגים ומציינים בשליחות - יש את המסר הערכי, את החוויה ואת ההזדמנויות החינוכיות להעברה של תוכן וחוויה בקהילה. המסמך להלן שואף למפות את השאלות הבסיסיות, באמצעותן ניתן "לשבץ" את הפעילויות לחג - בצד החינוכי והקהילתי בשליחות. ניתן להשתמש בבסיס הזה לכל חג, לסיעור מוחות וחשיבה בשלבי התכנון...

מבוגרים, Young Adults

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page