top of page

קטגוריה

גאוגרפיה וסביבה

ציון וציונות
יוצרים את מפת ישראל משוקולד

< מתודה >

מחברים את הנוער או הסטודנטים אל מפת ישראל דרך שוקולד

<קהל יעד>

מתאים ל

<שפות>

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט: יוני אלון, שליח קהילתי לשעבר

קרדיט:

bottom of page