קטגוריה

ציונות
כיצד להכניס את ישראל לכיתה? פעילות למורים

פעילות המיועדת למורים במטרה לגרום להם להביא את ישראל לתוך השיעורים

תוכן לשימושך :

קרדיט: דנה קלישוב וארי ספרבר (שליחים לשעבר)

קרדיט: