top of page

קטגוריה

הסכסוך הישראלי- פלסטיני

ציון וציונות
מבצע "עלות השחר" - עדכון לתאריך 6.8.2022 - צרפתית

טקסטים שימושיים

מידע על מבצע "עלות השחר" כולל תיאור האירועים שהביאו לפתיחתו, מהלכים מרכזיים ועוד. היערכות הסוכנות היהודית.

תיכון, Young Adults, סטודנטים, מבוגרים, חטיבת ביניים

מתאים ל

צרפתית

שפות :

תוכן לשימושך :

בית הספר לשליחות

קרדיט:

bottom of page