top of page

קטגוריה

פוליטיקה ישראלית

ציון וציונות
עושים פוליטיקה - דוד בן גוריון - אבי שילון (הסרט אפילוג)

פודקאסטים

מה היה חושב דוד בן גוריון על המנהיגים של היום? האם היה לו סיכוי להצליח בפוליטיקה העכשווית? ואיפה היה ממקם את עצמו מבחינה מפלגתית?

מבוגרים, סטודנטים, Young Adults

מתאים ל

עברית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page