top of page

קטגוריה

משחקים ומתודות

חינוך וחוויה
פעילויות דיגיטליות בנושא ישראל

מערכי פעילות

אין צורך להמציא את הגלגל הווירטואלי! לאור התקופה והצורך לשמור על קשר חינוכי מרחוק עם הקהילות והחניכים, אספנו מגוון פעילויות חינוכיות דיגיטליות בנושא ישראל, רובן באנגלית, מוכנות לשימוש.

יסודי, תיכון, חטיבת ביניים

מתאים ל

עברית, אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page