top of page

קטגוריה

פוליטיקה ישראלית

ציון וציונות
קפה דילמה - סוגיות בחברה הישראלית

מערכי פעילות

מערך פעילות הכולל "תפריט דילמות" וכרטיסיות עם הסבר מורחב באנגלית ושאלות לדיון. ניתן להשתמש במערך הפעילות כמסגרת כללית ולעדכן את הסוגיות בהתאם.

Young Adults, חטיבת ביניים, סטודנטים, תיכון

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page