top of page

קטגוריה

פוליטיקה ישראלית

ציון וציונות
Israeli Elections 101 - 2022

טקסטים שימושיים, מערכי פעילות

רקע על המערכת הפוליטית בישראל, מספרים ומידע על המפלגות המתמודדות. מעודכן לבחירות לכנסת ה-25

מבוגרים, Young Adults, תיכון, סטודנטים

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

לגל מלכא ואברהם בלילטי

קרדיט:

bottom of page