קטגוריה

גאוגרפיה וסביבה
Sustainability in Israel 2021

מערכי פעילות

מצגת באנגלית על קיימות בישראל, הוצגה בכנס שליחי אופק 2021

תוכן לשימושך :

מרכז השל לקיימות

קרדיט: