קטגוריה

תרבות ישראלית
today in Israeli History

היום לפני- בהיסטוריה הישראלית.

תוכן לשימושך :

מתוך אתר CIE- המרכז לחינוך לישראל

קרדיט: