top of page
הרצאות וסדנאות בנושא: עמיות יהודית, זרמים ביהדות, הכרות עם אופי הקהילה וארץ היעד, בין קהילה למדינה יהודית ועוד

חגי קימלמן

זרמים ביהדות- ישראל והעולם - איך זה התפתח ולמה זה חשוב?
ההרצאה עוסקת בסקירה היסטורית של התפתחות הזרמים השונים ביהדות בעולם היהודי ובדגש על יעדי השליחות.
למה באמריקה יש הרבה רפורמים ובצרפת כמעט כולם אורתודוקסים, מה מאפיין את יהדות אנגליה ואיך זה קשור למלכה. למה הצעירים פחות מתחברים לזרמים ביהדות?
, למה רוב הישראלים חילונים/מסורתיים ואיך מסבירים את זה ליהודים בעולם?
על שאלות אלו ועוד נעסוק בסדנה, נעסוק ברעיונות ובשאלות וכיצד הופכים אותם לעשייה בשליחות

לדבר ישראלית- להבין יהודית...
מדינת ישראל היא ייצור חדש יחסית הכולל התפתחות תרבותית, חברתית, דתית ופוליטית מקומית שונה מאוד באופיה ובצורתה לתרבות היהודית שהתפתחה בקהילות השונות.
ישראלים חיים במדינה יהודית ואילו שאר יהודי העולם חיים בקהילות יהודיות, מה זה אומר וכיצד זה משפיע על זהותם יהודית של החלקים השונים בעם היהודי.
מה עלינו לדעת בתור ישראלים על מנת להבין יותר טוב את אחינו מעבר לים ולאוקיינוס, מה מאפיין את הצעירים, מה את הוותיקים, איפה ישראל בכל הסיפור?
איך נלמד לתרגם את הזהות הישראלית שלנו לחברי הקהילות היהודיות בעולם
על נשואים אלה נדבר, נדון, נערוך סימולציות ונבחן את הדילמות השונות העולות מהנושא .

ארץ יעד- לאן בעצם אני נוסע.
האדם תבנית נוף מולדתו, ומעבר לעובדה שאנו נוסעים לקהילה יהודית, אנו נוסעים למדינה בה יש תרבות וחיים המשפיעים על אופייה של הקהילה.
מהם הגופים המרכזיים הפועלים בקהילה, מהי השפה היהודית והכללית המדוברת בקהילה.
מהם המרכיבים המרכזיים הבונים את זהות החברים.
מהם האתגרים וההזדמנויות, החולשות והחוזקות של הקהילה ומה אני חייב לדעת כדי שהשליחות שלי תצליח.

הרצאה חד פעמית 1,200 ש"ח סדרת הרצאות 800 ש"ח להרצאה

חגי קימלמן

הרצאות

כן

תוכן וירטואלי: 

<שפות>

שפות :

פרטי קשר:

bottom of page