top of page

ארגז כלים

תוכן מכנסים

התנועה הפרוגרסיבית בארה"ב
התנועה הפרוגרסיבית בארה"ב

מידע על התנועה הפרוגרסיבית מתוך הנני-הכשרת שליחים/ות חדשים/ות 2023

מצגת מתוך הרצה על התנועה הפרוגרסיבית בארה"ב, מתוך הנני-הכשרת שליחים/ות חדשים/ות 2023

את ההרצה העביר אנדרו קין חבר ועדה של הסוכנות היהודית בצפון אמריקה


bottom of page