top of page

ארגז כלים

תוכן מכנסים

מוזיקה ככלי למורכבות
מוזיקה ככלי למורכבות

מצגת מתוך סדנת מוזיקה ככלי למורכבות

מצגת מתוך סדנה על שימוש במוזיקה להצגת מורכבות, מתוך הנני-הכשרת שליחים/ות חדשים/ות 2023

הסדנה עברה על ידי ליאור ארגמן, מנהלת התוכן בבית הספר לשליחות

bottom of page