top of page

קטגוריה

גאוגרפיה וסביבה

ציון וציונות
"החשיבות הפוליטית של רכישת קרקעות", הקרן הקיימת לישראל.

< מתודה >

מאמר מתורגם לעברית מאת CIE- המרכז לחינוך לישראל

<קהל יעד>

מתאים ל

<שפות>

שפות :

תוכן לשימושך :

קרדיט:

bottom of page