קטגוריה

גאוגרפיה וסביבה
"החשיבות הפוליטית של רכישת קרקעות", הקרן הקיימת לישראל.

מאמר מתורגם לעברית מאת CIE- המרכז לחינוך לישראל

תוכן לשימושך :

קרדיט: