top of page

קטגוריה

הסכסוך הישראלי- פלסטיני

ציון וציונות
אסופת חומרים ומידע מהימן על ישראל בכל הנוגע לסכסוך -בהקשר מלחמת חרבות ברזל ובכלל

אתרים שימושיים, טקסטים שימושיים, מאמרים וספרים

הוכן לשימושכם המסמך המצ"ב, המכיל אסופה של לינקים למבחר אתרים, מקורות מידע, מאמרים, כתבות, מסמכים וטיעונים בנושאים הקשורים לישראל. החומרים מאורגנים לפי נושאים ומאפשרים גישה מהירה למידע רלבנטי וטיעונים לפי הצורך, והם מהווים נקודת מוצא להעמקה לפי העניין.
החומרים כולם באנגלית והם מיועדים לשמש למידע, הסברה, לימוד, חינוך והרחבת אופקים. ניתן כמובן לשתף את החומר, כולו או חלקו לפי שיקול דעתכם.

הפרקים:
- ישראל והעם היהודי, מידע כללי
- תהליך השלום
- האו"ם, זכויות אדם, החוק הבינלאומי
- הסכסוך בעזה, חרבות ברזל
- אנטישמיות
- "אפרטהייד"
- איראן וישראל
- הטיעון הליברלי בעד ישראל
- מכוני מחקר, דעה ופרשנות
- ישראל והתקשורת

תיכון, מבוגרים, Young Adults, סטודנטים

מתאים ל

אנגלית

שפות :

תוכן לשימושך :

יגאל פלמור-מנהל היחידה לקשרים בינלאומיים

קרדיט:

bottom of page